IP krytí

Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každé svítidlo. 

     

                   

1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem.

2. číslice určuje stupeň voděodolnosti.

Tedy, hledáte-li svítidlo do sprchového koutu nebo na zahradu, kde je velmi velká pravděpodobnost, že na něj stříkne voda, tak je vhodné použít svítidlo s krytím minimálně IP44 a více, což znamená, že takové svítidlo je chráněno proti vniku těles menších než 1 mm a zároveň chráněno proti stříkající vodě. Avšak pokud hledáte interiérové svítidlo k osvětlení zrcadla, do chodby, jídelny, pracovny a podobně, je možné použít svítidlo s krytím jen IP20, což je nejběžnější základní hodnota pro interierová svítidla. Nejdůležitější tedy je zvážit, jak velká pravděpodobnost styku s vodou a dotykem, např. dětskou rukou, nastane. Při zvolení nižšího stupně krytí totiž hrozí vniknutí vody do svítidla, zkratování a popřípadě i úraz.

1. číslice značí úroveň odolnosti svítidla proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem:

IP 0× – Nechráněno

IP 1× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.

IP 2× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem.

IP 3× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem.

IP 4× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem.

IP 5× – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.

IP 6× – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

2. číslice informuje o odolnosti proti vniku vody:

IP x0 – Nechráněno

IP x1 – Svisle kapající voda (ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle)

IP x2 – Kapající voda ve sklonu 15° (ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice)

IP x3 – Kropení, déšť (ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice)

IP x4 – Stříkající voda (ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru)

IP x5 – Tryskající voda (ochrana před tryskající vodou)

IP x6 – Intenzivně tryskající voda (ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím)

IP x7 – Dočasné ponoření (ochrana před dočasným ponořením do vody; je omezeno tlakem a dobou ponoření)

IP x8 – Trvalé ponoření (ochrana při trvalém ponoření do vody; případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)