Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vkládání komentáře k hodnocení zakoupeného produktu

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Gorila s r. o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 290 56 969, zapsané u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 552 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

- jméno, příjmení;

- e-mailovou adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. Vkládání komentáře hodnocení k produktu, týká se vždy konkrétního produktu na základě osobní zkušenosti spotřebitele s takovým produktem zakoupeným na e-shopu www.massive.cz

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

a. Vkládání komentáře hodnocení k produktu a zobrazení takového hodnocení ostatním zákazníkům na e-shopu www.massive.cz

4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele/ Poskytovatele:

a. Poskytovatel domény www.massive.cz je společnost Gorila, s. r. o. se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov;

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání informací v souvislosti s vámi dříve vyplněným kontaktním formulářem užitým k dotazu k produktu,

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.